You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Pasklare oplossingen

Voor de meeste vragen van onze klanten

koel/vries containers voor de UNkoel/vries containers voor de UNGedurende de laatste 10 jaar hebben wij pasklare oplossingen geleverd voor o.a. :

  • containers in de kleur van de klant
  • met of zonder belettering
  • werkplaats- en kantoorcontainers
  • mobiele diesel tanks
  • Scan containers
  • Radar stations
  • Installatie ruimtes

Vanzelfsprekend alles binnen de standaard
ISO container afmetingen!