You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Hillerød SelfStore

Har du brug for ekstra opbevaringsplads Hillerød self storage forskellige størrelser depotrum i containere til private og erhverv.

Self storage betyder fleksibilitet, hvor du bestemmer hvad du vil opbevare - stort eller småt - og hvornår du vil bringe eller hente dine ting, samt hvor længe du ønsker at benytte dig af depotet.


Her er Lokesvej 13, Hillerød.
Lat: N 55º 55.707'
Long: E 012º 15.453'
FAQ


Hvordan lejer jeg et self storage depot?
Har du brug for at løse dit pladsproblem kan du følge linket her og udfylde formularen, så sender vi dig et tilbud. Accepterer du tilbuddet sender vi dig en lejekontrakt og ved lejemålets begyndelse tager du til Hillerød self storage, hvor du afleverer den underskrevne genpart af lejeaftalen, hvorefter du får anvist et depot og udleveret dine nøgler.

Hvornår holdes der åbent?
Udlevering af nøgler finder sted på Hillerød self storage efter aftale eller alle ugens dage mellem kl 08:00 - 16:00.

Hvad må der opbevares?
Der må opbevares næsten alt mellem himmel og jord i dit depot rum undtaget brandbare væsker, gasser eksplosiver og andet stærkt brandbart eller selvantændeligt materiale, der kan forårsage pludselig og eksplosiv brand eller stoffer der på nogen måde kan forvolde skade på personer, omgivelser eller miljøet.

Hvad koster det at leje et depot?
Udfylder du formularen med dine behov for plads vil vi sende dig et tilbud med angivelse af din månedlige omkostning.

Hvordan betaler jeg for lejen?
Du indbetaler først et depositum svarende til en måneds leje, derefter modtager du en månedregning med posten eller som pdf fil via din mail. Denne kan du betale ved en bankoverførelse til det på regningen noterede kontonummer enten ved at gå i banken eller via din netbank.

Hvad gør jeg hvis mine nøgler bortkommer?
Når du får udleveret dine 2 nøgler til depotet skal du notere nøglenummeret på din kopi af lejeaftalen. Herefter kan du ved bortkomst oplyse os om nøglenummeret, hvorefter vi vil lade nye kopier fremstille, som vi sender dig med posten.

Hvordan er mine ting og sager sikret?
Alle containerne eller depot rummene er udført i stål og aluminium og sikret med et låsetøj der er klassificeret i klasse rød. Det er den højeste låseklasse efter forsikringsbranchens regler, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den må antages at være sikker ved gennembrydnings- og / eller oplukningsforsøg.

Er mine ting dækket af forsikring?
De effekter der opbevares i depotet er ikke forsikret af udlejer, men bør være forsikret af din egen private eller erhvervsløsøre forsikring. Er du i tvivl bør du kontakte dit forsikringsselskab.

Hvad hvordan afslutter jeg lejemålet?
Du afslutter lejemålet inden udgangen af en måned til ophør inden udløbet af den efterfølgende måned. Når dit depot er tømt kan nøglen til dit depot afleveres i postkassen ved kontoret i Hillerød.

Åbningstider.
På Hillerød self storage mellem kl 08:00 - 16:00.

Du kan træffe os på kontoret telefonisk på alle hverdage mellem kl 08:00 – 16:00.