Představujeme SmartArctic DÁLKOVÝ MONITORING

nASTAVUJTE, KONTROLUJTE A ZÍSKÁVEJTE VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ POMOCÍ MODEMU OD TITAN cONTAINERS, UMOŽŇUJÍCÍHO DÁLKOVÝ MONITORING NAŠICH MRAZÍCÍCH A CHLADÍCÍCH SKLADOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ArcticStores

Ať už doma, v kanceláři nebo na cestách. 24 hodin denně. Snadný přístup odkudkoliv.

 

Představte si, že budete moci monitorovat a ovládat chladící sklady ArcticStore z vašeho počítače nebo jiného zařízení, kdekoli a kdykoli.

 

Díky funkci SmartArctic od společnosti TITAN získáte přístup k vašemu ArcticStore prostřednictvím zabezpečeného, jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní. Můžete snadno sledovat výkon a stav, prohlížet soubory protokolu, měnit nastavené hodnoty a dokonce konfigurovat upozornění výstražných zpráv.

 

 

SmartArctic je tady

Převezmi kontrolu nad svým ArcticStore pomocí SmartArctic. Užívání našich ArcticStore tímto získává zcela nový rozměr.

jak funguje

SmartArctic umožňuje vzdálený monitoring, kominukaci a dokonce řízení vašeho ArcticStore. Kdekoliv na světě.

 

<h3>MONITORUJTE</h3>
Naše chladící kontejnery, vybavené zařízením SmartArctic, mohou zasílat operační data, a to včetně výstrařžných zpráv – alarmů – a historie tepot.

MONITORUJTE


Naše chladící kontejnery, vybavené zařízením SmartArctic, mohou zasílat operační data, a to včetně výstrařžných zpráv – alarmů – a historie tepot.
<h3>KONTROLUJTE</h3>
SmartArctic umožňuje uživatelům řídit a kontrolovat různé funkce chladícího kontejneru, a to na dálku. Nastavte teplotu, výstražné zprávy, spusťe odmrazování a mnohem vice.

KONTROLUJTE


SmartArctic umožňuje uživatelům řídit a kontrolovat různé funkce chladícího kontejneru, a to na dálku. Nastavte teplotu, výstražné zprávy, spusťe odmrazování a mnohem vice.
<h3>STAHUJTE</h3>
Se SmartArctic je možné vygenerovat data z kontrolní jednotky kontejneru a na dálku je stáhnout do jakéhokoliv počítače nebo je exportovat do formátu Excel.

STAHUJTE


Se SmartArctic je možné vygenerovat data z kontrolní jednotky kontejneru a na dálku je stáhnout do jakéhokoliv počítače nebo je exportovat do formátu Excel.

získejte všechny výhody

Nejen že vám SmartArctic šetří čas a peníze, ale je skutečnou přidanou hodnotou při vaší každodenní obochodní činnosti.

 

 

<b>Prémiový servis</b>
<div class="PrettyText">SmartArctic je volitelná nadstandardní placená služba, která šetří nejen váš čas a peníze, ale přidává hodnotu vaší každodenní práci.</div>Prémiový servis
SmartArctic je volitelná nadstandardní placená služba, která šetří nejen váš čas a peníze, ale přidává hodnotu vaší každodenní práci.
<b>Kdykoliv. Kdekoliv..</b>
<div class="PrettyText">Prostřednictvím globálního monitorovacího serveru máte přístup k chladící jednotce vašeho kontejneru  24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce prostřednictvím zabezpečeného přístupu na web.</div>Kdykoliv. Kdekoliv..
Prostřednictvím globálního monitorovacího serveru máte přístup k chladící jednotce vašeho kontejneru 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce prostřednictvím zabezpečeného přístupu na web.
<b>Šetřete peníze, Šetřete čas.</b>
<div class="PrettyText">Ušetřete čas a snižte provozní náklady extrahováním protokolů a jejich  stažení do jakéhokoli počítače s technologií SmartArctic.</div>Šetřete peníze, Šetřete čas.
Ušetřete čas a snižte provozní náklady extrahováním protokolů a jejich stažení do jakéhokoli počítače s technologií SmartArctic.
<p><strong>Sledujte v&yacute;kon</strong></p>
<div class="PrettyText">Teplota se zaznamen&aacute;v&aacute; každ&yacute;ch 10 minut a vy si můžete si vybrat libovoln&yacute; interval pro zobrazen&iacute;&nbsp; hodnot teploty v grafu.</div>

Sledujte výkon

Teplota se zaznamenává každých 10 minut a vy si můžete si vybrat libovolný interval pro zobrazení  hodnot teploty v grafu.
<p><strong>Spravujte alarmy a v&yacute;stražn&aacute; ozn&aacute;men&iacute;</strong></p>
<div class="PrettyText">Nastavte&nbsp; př&iacute;jem alarmů v př&iacute;padě poruchy. Definujte parametry v syst&eacute;mu - např. teplota nebo typ chybov&eacute; zpr&aacute;vy.</div>

Spravujte alarmy a výstražná oznámení

Nastavte  příjem alarmů v případě poruchy. Definujte parametry v systému - např. teplota nebo typ chybové zprávy.
<p><strong>Upravujte d&aacute;lkově teplotu</strong></p>
<div class="PrettyText">Z&iacute;skejte možnost efektivn&iacute; spr&aacute;vy ř&iacute;zen&iacute; teploty d&iacute;ky d&aacute;lkov&eacute;mu nastaven&iacute; teploty a t&iacute;m zachovejte kvalitu va&scaron;eho produktu.</div>

Upravujte dálkově teplotu

Získejte možnost efektivní správy řízení teploty díky dálkovému nastavení teploty a tím zachovejte kvalitu vašeho produktu.
<p><strong>Spusťte ručn&iacute; odmrazov&aacute;n&iacute;</strong></p>
<div class="PrettyText">Během provozu chlad&iacute;c&iacute; jednotky se na c&iacute;vk&aacute;ch v&yacute;parn&iacute;ku může vytv&aacute;řet vrstva ledu, v z&aacute;vislosti na nastven&eacute; teplotě.&nbsp; Udržujte svůj produkt v bezpeč&iacute; d&iacute;ky možnosti d&aacute;lkov&eacute;ho odmrazov&aacute;n&iacute;.</div>

Spusťte ruční odmrazování

Během provozu chladící jednotky se na cívkách výparníku může vytvářet vrstva ledu, v závislosti na nastvené teplotě.  Udržujte svůj produkt v bezpečí díky možnosti dálkového odmrazování.
<p><strong>Diagnostika na d&aacute;lku</strong></p>
<div class="PrettyText">Na&scaron;i technici si budou moci prohl&eacute;dnout a diagnostikovat možn&eacute; technick&eacute; poruchy již před n&aacute;v&scaron;těvou u v&aacute;s, aby zajistili optim&aacute;ln&iacute; ře&scaron;en&iacute; a minim&aacute;ln&iacute; prostoje.</div>

Diagnostika na dálku

Naši technici si budou moci prohlédnout a diagnostikovat možné technické poruchy již před návštěvou u vás, aby zajistili optimální řešení a minimální prostoje.
<p><strong>GPS sledov&aacute;n&iacute;</strong></p>
<div class="PrettyText">SmartArctic je vybaven glob&aacute;ln&iacute;m navigačn&iacute;m satelitn&iacute;m syst&eacute;mem (GNSS) a poskytuje tak přesn&eacute; informace o poloze a umožňuje sledov&aacute;n&iacute; va&scaron;eho majetku&nbsp; za v&scaron;ech okolnost&iacute;.</div>

GPS sledování

SmartArctic je vybaven globálním navigačním satelitním systémem (GNSS) a poskytuje tak přesné informace o poloze a umožňuje sledování vašeho majetku  za všech okolností.

Vylepšete váš ArcticStore již dnes

ZASLAT POPTÁVKU

s NÁMI POZNÁTE MODERNÍ TECHNOLIGII CHLAZENÍ.

ZÍSKEJTE VŠECHNY VÝHODY S MODERNÍ CHLADICÍ TECHNOLOGIÍ.

Udržujte kvalitu vašeho produktu


ArcticStores nabízí již dnes spolehlivé skladovací prostědí pro váš produkt. SmartArctic je dop!ňkem, který zvyšuje pohodlí, jenom pro případ.

Chlazení nebo mražení? Na tom nezáleží
SmartArctic funguje a monitoruje v rámci celého teplotního rozmezí, které produkty ArcticStore nabízí, a to -65°C to +45°C.

Uživatelsky přívětivý
jednoduše se přihlaste a mějte t=měr stejnou kontrolu nad svým ArcticStore, jako byste stáli přímo vedle něj.

VHODNÉ PRO VŠECHNA ODVĚTVÍ PRŮMYSLU


SmartArctic má velkou toleranci teplot a je vhodný pro všechny typy produktu.

Standardně vestavěný u produkce z roku 2020, vhodný pro všechny ostatní modely:
  • ArcticStore přenosné chladící a mrazícící sklady

  • Arctic SuperStore modulární chladící a mrazící sklady

  • ArcticBlast rychlomrazírny a rychlochladírny

  • ArcticSpecials

  • UltraFreezers do -65 °C

  • Arctic přepravní kontejnery


SmartArctic je nabízen jako doplněk a je vhodný pro téměř všechny naše chladící zařízení.
Nevhodné pro jednofázové stroje a další velmi omezené procento naší flotily - 3fázové stroje.

Technická specifikace

SmartArctic funguje u všech TIITAN Arcticstore produktů vybavených chladící jednotkou TK Magnum (MP3000), Magnum plus (MP4000) a Daikin LXE.

 

 

RMM

Remote Monitoring Modem je mobilní dálkové komunikační zařízení navržené pro globální trh s mobilními chladícími sklady od TITAN Containers.

Kompatibilita

SmartArctic Remote Monitoring je kompatibilní s drtivou většinou našich chladících zařízení.

Doplňková služba

Instalace SmartArctic v terénu je snadná a levná. Obraťte se na nás ještě dnes a zajistěte si okamžitý upgrade vašeho ArcticStore.

Moderní technologie

Špičková technologie a baterie s životností +10 let. Provozní teploty od -30 °C <55 °C.

Funkce RMM

Stahování protokolu, monitorovaní a ovládání chladící jendotky na dálku.

Zůstaňte v obraze

SmartArctic nabízí jednoduché, ale efektivní řešená s celulárním připojením, kontrolou a sledováním vašeho ArcticStore po celém světě.

chcete se dozvědět více o našich produktech?

Přenosné chladící sklady, které vám usnadní život.