HotStore – effektiv opvarmet opbevaring helt op til +65*c
Vores HotStore-containere er særdeles velegnet som lagerrum, hvis du har brug for en simpel og let opbevaringsløsning for opvarmning eller tørring af dine produkter.

HotStore findes som 10, 20 og 40 fods og egner sig til opbevaring mellem +35*c og +65*c. De fleste modeller er udstyret med brugervenlige dørhåndtag og indespærringsalarm.


Warm Stores - Frostfri opbevaring og temperaturstyring fra 0°C til +30°C

Factory built insulated containers include 50mm mineral wool insulation and internal steel panels for magnet fitting accessories including lighting and heatingFactory built insulated containers include 50mm mineral wool insulation and internal steel panels for magnet fitting accessories including lighting and heating

Warm stores are normally insulated containers with an electric heat source


Various 10', 20' and 40' models are available subject to specific customer requirements. The simple solution of heater panel(s) will maintain frost free storage in cold climate zones and temperate storage elsewhere.

All ArcticStores can also operate up to +30°C with precise thermostat temperature control that employs heating or cooling as external ambient temperatures demand to maintain the desired temperature set point.