CSC – Container Safety Convention


CSC står for International Container Safety Standard og er en maritim betegnelse for en container-sikkerhedsordning indenfor international søfragt. Der tages udgangspunkt i ISO-containeren som er en standardiseret, transportabel kasse og som måles i enheden Twenty-foot Equivalent Units (TEU). Det vil sige tyve fods-svarende enheder i forhold til standardcontaineren og er meget udbredt i kommerciel transport indenfor søfart.

Alle containere skal have en gyldig CSC plade når den anvendes til søtransport.


Det er et periodisk syn af containeren, og alle nyproducerede containere har en godkendelse på 5 år fra produktionsdatoen. Når CSC perioden udløber skal containeren kontrolleres før lastning for at sikre at styrke- og lastevnen er intakt. Såfremt containerens stand er i orden, og eventuelle reparationer ikke svækker containerens styrke- og lastevne gives der en tilladelse eller opdatering. Dette sker med en CSC sticker med en gyldighed på maksimalt 30 måneder fra udstedelsesdato.

PES - Periodic Examiniation Schmene,
Container kan opdateres med maksimum 30 måneder efter inspektion, hvor CSC pladen opdateres med en CSC sticker der viser måneden og årstallet for den næste inspektion.


ACEP (Approved Continous Examination Program) er en container inspektion metode, som benyttes af de fleste containere rederier med mindre containeren er blevet solgt. Den skal såopdateres med den nye ejere ACEP Sticker eller PES sticker.


Alle ISO containers skal have en gyldig CSC plade, når den er i brug for international transport via sø, vej eller jernbane transport.