Mraziaci kontajner pre skladovanie vakcíny na COVID-19

Máme riešenie na @ -80°C/-112°F

Začína byť zrejmé, že mnoho priekopníckych vakcín proti CV-19 vyžaduje teplotu -80°C a to nielen pri skladovaní, ale aj v rámci celého logistického reťazca.

AKTUALIZOVANÉ 19. OKTÓBRA 2020 - Work in Progress. Ďakujeme za pochopenie.


UltraFreezer ORIGINAL

Tento základný model dosahuje teplotu -65°C/-85°F pri okolitej teplote max. 50°C/122°F.

Tento UltraFreezer už bol a aj je dodávaný pre skladovanie vakcín a zaistil perfektný a efektívny výkon pri konštantnom udržiavaní teploty -65°C.

Veríme, že za určitých okolností dokáže tento model udržiavať aj nižšie teploty, snažíme sa dosiahnuť teplotnú hranicu -70 °C. Tieto špecifické okolnosti vyžadujú nízku okolitú teplotu. Aj v tomto prípade sa jedná o 20´kontajnery.

Naše UltraFreezer kontajnery dodávame s bezpečnostnými prvkami, vrátane únikového poklopu, svetielkujúceho značenia núdzového východu ako aj výstražného majáku / sirény.

UltraFreezer ORIGINAL nastavený na -65°C/-85°F výsledky v septembri 2020


-70 °C predstavuje rozdiel len 5 °C. Je to však veľká výzva!

 

Spolupracujeme s našimi dodávateľmi chladiacich jednotiek a kontajnerov. Nedávne testovanie prinieslo uspokojivé výsledky, UltraFreezer ponúka spoľahlivé skladovanie pri teplote až -70 ° C!


UltraFreezer 2020

Tento model dosahuje teplotu -70 °C až -80 °C. Okolitá teplota zatiaľ ešte nie je špecifikovaná.

Pri testovaní dosahoval kontajner spoľahlivo a konštantne teplotu -75 °C pri nemeniacich sa podmienkach prostredia. Počítačové simulácie silno naznačujú, že pri ďalšom testovaní nového provizórneho typu dosiahneme teplotu -80 °C. Momentálne sa tento výsledok môže vzťahovať na kontajnery veľkosti 10´a 20´.

Kladieme si za cieľ urýchliť práce na dizajne a vylepšenej izolácii kontajneru, vrátane zníženia tepelného úniku. Všetko bude preverené pri najbližších testoch.

Momentálne odhadovaný najbližší termín začiatku produkcie tohto typu UltraFreezer 2020 je koniec decembra 2020.Testovanie nového typu je naplánované na polovicu novembra 2020. Ďakujeme za pochopenie.

Teplotná odchýlka od okolitého prostredia

Nárast teploty pri otváraní dverí skladovacieho kontajnera je nevyhnutný. Tento jav je potenciálne veľmi škodlivý pre vakcínu skladovanú v blízkosti dverí a tiež v horných častiach kontajnera.

TITAN očakáva, že bude v prípade potreby schopný ponúknuť efektívne a užívateľsky prívetivé riešenie.
UltraFreezer SuperStore

Určené pre veľké objemy – riešenie, ktoré má mnoho výhod:

  • Vylepšené využitie priestoru – uskladníte viac!
  • Lepšia dostupnosť uskladneného materiálu
  • Dostatočný počet vstavaných chladiacich jednotiek v rámci jedného modulárneho skladu
  • S predsieňou, ktorá znižuje tepelný únik pri otváraní dverí.


Zobrazený model pracuje pri -40 °C.

Očakáva sa, že SuperStore -75 ° C / -80 ° C pôjde do výroby od januára 2021.


ArcticUltraFreezers je možné kombinovať s diaľkovým monitoringom SmartArctic