FALLSTUDIER

Framgångshistorier vi är stolta over


200 nya DNV kylcontainers levererade till internationella cateringbolag"Ett stort cateringföretag som betjänar olje & gas industrin behövde ett snabbt byte till DNV containers för sin verksamhet."


350 kvm temperature kontrollerad förvaring byggd och levererad inom 12 veckor"Ett stort läkemedelsföretag behöver ca 350 kvn temperaturkontrollerat lagringsutrymme."