Att köpa eller hyra
frakt- och förvaringscontainer?

Köpa


Nya och begagnade lagrings- och fraktcontainer er en mycket snabb lösning om du behöver extra säker och ljudlagringskapacitet.


Containerpriserna påverkas starkt av utbud och efterfrågan, av kvalitet och världsekonomi som bestämmer de volymer av laster som rör sig runt om i världen.

 

 

Hyra


En hyrescontainer kräver ingen investering, det finns ingen risk eller nytta av marknadsvillkoren. Hyressatsen är överenskommen och det är vad det kostar i dag, i morgon eller nästa år.


Hyra kylcontainers och underhåll och reparationer för slitage är för TITAN konto, inte din!

 

 

 


Oavsett vad du föredrar att hyra eller äga vår mer än 30 års handelserfarenhet och kundfokus kommer att leverera en produkt och service oöverträffad.

TITAN länkar container och originalägarna direkt med slutanvändaren.

Våra kontor och byråer runt om i världen levererar samma höga standard på containrar och service och alltid med marknadskonkurrenskraft.