Containertyper


Det finns många olika containertyper. Här är några av de vanligaste typerna:
 

STANDARD CONTAINERS

Nya standard containers är antingen lite enklare förrådscontainers eller riktiga sjöcontainers. Vilken variant du väljer beror på hur containern ska användas. Båda varianterna håller hög kvalitet;

  • Tätslutande dörrar
  • Containernhörn och gaffelfickor
  • Bra målningsklass


Begagnade standard containers kan du få förrådsklassade eller sjöklassade. Förrådsstandard gäller då du ska ha den på landbacken och den sjöklassade gäller när den tåla att lasta många ton och gå ut på sjön.STANDARD CONTAINERS MED YTTERLIGARE DÖRRAR

Full sida tillträde behållare (en eller båda sidor) plus normala änddörrar.

En double door containern har dubbla containerdörrar i varje kortsida. Detta ger möjlighet att lasta och lossa från båda kortsidor på ett smidigt sätt.

Tillgänglig 8'6" och 9'6" hög och finns i två storlekar; 20- och 40 fots.


Kyl- och fryscontainer

ArcticStore™ vår vanliga kylförvaringsbehållare med temperaturstyrda lösningar från minus 40°C till plus 45°C. Se mer

HI CUBE CONTAINERS

High cube containers finns i 20ft high cube och 40ft high cube. Dessa containers har en extra takhöjd på cirka 30cm och ger dig möjlighet att lasta mer skrymmande gods.

För mer detaljerad information klicka på länkarna nedan. Varje länk innehåller ett faktablad för respektive containertyp..
Isolerade CONTAINERS

Vi isolerar alla typer och storlekar av containers och lagerhåller dessa på våra depåer runt om i Sverige.

Vi bygger också isolerade containers på beställning utefter ditt önskemål. Exempelvis:

El med central, radiator och armaturer.
Persondörr och fönster
Inredning och mellanväggar

För mer detaljerad information klicka på länkarna nedan. Varje länk innehåller ett faktablad för respektive containertypVARM FÖRVARING & TORKNING

Upp till 70°C och TITAN har det enkla svaret – den nya HotStore! Se mer
OPEN TOP CONTAINERS, FLAT RACK CONTAINERS AND OTHERS

TITAN Supply en rad icke-standardiserade och specialiserade typer av ISO-torra special containers.

DNV OFFSHORE

Standard, hårda öppna toppar, kylda och diverse andra containertyper är en del av den växande flottan av DNV-behållare som finns till försäljning och uthyrning från TITAN.