10/20/40 fots standard kyl- och fryscontainers

HYR - köp -40°C till +45°C

De flesta av dessa containers har dubbla containerdörrar och har ofta "T"-golv i aluminium. Se bild längs ner på sidan.

Alla containers kan levereras med lämplig ramp för enkel användning.

För uppställning krävs endast relativt plan mark. Containern kan stå på gräs, grus och alla andra typer av hårdgjord mark.

Nya containers har moderna miljövänliga kylaggregat som ger betydande energibesparing jämfört med äldre begagnad utrustning.