CONTAINRAR FÖR FÖRVARING AV COVID-19-VACCINER

NU INTRODUCERAR VI TITANS MOBILA SUPERKALLA CONTAINER FÖR COVID-19-VACCINER SOM NÅR SÅ LÅGA TEMPERATURER SOM -70°C.

 

Våra UltraFreezer-enheter har utvecklats för att kunna hålla den extrema kyla som Pfizer-BioNTech-vaccinet kräver vid förvaring och transport, och våra ArcticStore-enheter lämpar sig för vacciner från Oxford-AstraZeneca, Moderna, Janssen/Johnson & Johnson, Sputnik V och Covishield som inte kräver lika extrem nedkylning.

 

Våra UltraFreezer- och ArcticStore-enheter har utrustats med SmartArctics fjärrstyrnings- och fjärrövervakningsfunktionalitet.

FINNS TILLGÄNGLIGA OCH KAN LEVERERAS OMEDELBART.

 

Det rådande behovet av att transportera vacciner runt om i världen utgör en enorm utmaning – en utmaning som kommer kräva att den globala kylkedjan utvecklas. TITAN Containers har antagit denna utmaning och har – tack vare vår långa erfarenhet av specialiserade kylförvaringslösningar – lyckats utvecklat en ny och oerhört effektiv ultrakall container i syfte att förenkla distributionen av COVID-vacciner globalt.

 

VI SÄKERSTÄLLER SÄKER TRANSPORT OCH FÖRVARING AV PERATURER SÅ COVID-19-VACCINER OCH ATT DESSA FÖRVARAS I KONSTANTA TEM LÅGA SOM -70°C.

Nedkylning, frysning, snabbfrysning eller förvaring i extremt låga temperaturer – ArcticStore-enheten är den perfekta kylförvaringslösningen för nästan alla typer av produkter.

SÄKER FÖRVARING
Vi kan erbjuda utmärkt, hygienisk förvaring av läkemedelsprodukter och vacciner, med minimala temperaturvariationer med hänsyn till den förinställda temperaturen. ArcticStore-enheter med TK Magnum Plus kan GDP-certifieras.

SÄKER FÖRVARING

Vi kan erbjuda utmärkt, hygienisk förvaring av läkemedelsprodukter och vacciner, med minimala temperaturvariationer med hänsyn till den förinställda temperaturen. ArcticStore-enheter med TK Magnum Plus kan GDP-certifieras.

SÄKRAR KYLKEDJOR
Vi erbjuder förvaringslösningar för läkemedel och vacciner globalt. Säkerställ att kylkedjan är effektiv och att produktkvaliteten bevaras med hjälp av våra överlägsna förvarings- och kylrumslösningar med temperaturreglering.

SÄKRAR KYLKEDJOR

Vi erbjuder förvaringslösningar för läkemedel och vacciner globalt. Säkerställ att kylkedjan är effektiv och att produktkvaliteten bevaras med hjälp av våra överlägsna förvarings- och kylrumslösningar med temperaturreglering.

LÄKEMEDEL OCH BIOVETENSKAPLIGA PRODUKTER
Vi tillhandahåller redan många kylförvaringslösningar med temperaturreglering för biovetenskapliga produkter och läkemedel, och anläggningar för snabb kylning och frysning av produkter.

LÄKEMEDEL OCH BIOVETENSKAPLIGA PRODUKTER

Vi tillhandahåller redan många kylförvaringslösningar med temperaturreglering för biovetenskapliga produkter och läkemedel, och anläggningar för snabb kylning och frysning av produkter.

KYLDA, FRYSTA OCH ULTRAKALLA CONTAINRAR MED TEMPERATURREGLERING FÖR FÖRVARING AV VACCIN ÄR NU HÄR.

Hitta den bästa ArcticStore-produkten för dina behov.

 

DEN NYA ARCTIC ULTRAFREEZER2020-ENHETEN FÖR ULTRAKALL FÖRVARING AV VACCINER


Utvecklad för att förvara produkter som Pfizer-BioNTech-vaccinet som kräver extremt låga temperaturer!

Vår nydesignade UltraFreezer-vaccinförvaringslösning som når så låga temperaturer som -70°C har en enkeldörr med en nödutrymningslucka, vilket är ett krav som kylrum omfattas av i många länder.

Platta golv, larm, säkerhetsskyltar för dagsljus och intern belysning är standardfunktioner. Produkten efterlever kraven för GDP-certifiering och kan levereras med GDP-certifiering.

Kan också levereras med två maskiner för inbyggd redundans. Dörr och utrymningslucka finns i sidoväggen. Om båda maskinerna är igång kan temperaturer på -80°C nås och bibehållas.

FÖRVARING AV VACCINER SOM KRÄVER FRYSNING ELLER KYLNING.


ArcticStore-enheter – mycket mer än en vanliga kylcontainrar!

TITANs ArcticStore-enheter i storlekarna tre, sex och tolv meter, och de större modulära Arctic SuperStore-enheterna kan justeras inom ett intervall på mellan -40°C och +45°C och erbjuder därmed stor flexibilitet. ArcticStore-enheter är utformade i syfte att säkert och pålitligt förvara alla typer av produkter och är mycket effektiva och prisvärda vid kortvarig, medellång och till och med långvarig mobil kylförvaring.

Snabb leverans, flexibla villkor, lätta att hålla rena, användarvänliga, säkra och 100% prisvärda – våra kylrum måste upplevas för att till fullo uppskattas.

Eftersom samtliga 20 containermodeller är utformade i standardstorlekar kan de transporteras med alla konventionella containertransportfordon utan särskilt tillstånd.

BOKA DIN
VACCINCONTAINER NU!

FÅ EN OFFERT

HUR DET FUNGERAR

Kombinerar innovativt tänkande och modern teknologi.

FÖRBÄTTRAD ISOLERING.

 

För att hjälpa maskinen att snabbt nå det inställda börvärdet och minska energikostnaderna som krävs för att upprätthålla temperaturen har containern utrustats med ytterligare isolering i viktiga områden, vilket utestänger varm luft.

 

SPECIALMASKINER OCH SPECIALDESIGN.

 

Maskinen är en dubbel kompressorlösning som kyler ner det förkylda köldmediet ytterligare innan värmeväxling med den inre luften äger rum. De traditionella containerdörrarna har nu ersatts med en enda dörr. Detta minskar luftförlusten runt den isolerade dörren och gummitätningen dramatiskt.

 

TEMPERATURVARIANS NÄR DÖRRARNA ÖPPNAS OCH VID AVFROSTNING.

 

När dörrarna till containern öppnas kommer en temperaturökningen oundvikligen att äga rum eftersom mycket varmare luft kommer in i den kalla zonen. Detta är helt oundvikligt! Den mindre enkeldörren säkerställer en mindre temperaturförändring jämfört med traditionella dubbeldörrar. Avfrostningscykler genererar på samma sätt varmare luft i containern precis under taket. Eftersom vacciner normalt levereras och lagras i isolerade transportlådor bör ingen av dessa företeelser påverka vaccinets temperatur negativt. Observera – en atmosfär med höga CO2-nivåer kan uppstå om transportlådor lagras med torris.

 

Observera – en atmosfär med höga CO2-nivåer kan uppstå om transportlådor lagras med torris.

TA KONTROLL ÖVER DIN ARCTICSTORE-ENHET MED SMARTARCTIC. UPPGRADERA IDAG OM DU VILL HA DEN FULLSTÄNDIGA ARKTISKA UPPLEVELSEN.

Enkel åtkomst var du än befinner dig. Hemma, på kontoret eller när du är på språng. 24 timmar om dygnet. Tänk dig att kunna övervaka och styra ditt ArcticStore-kylrum från din dator eller din mobiltelefon, var som helst och när som helst.

 

 

Tänk dig att kunna övervaka och styra ditt ArcticStore-kylrum från din dator eller din mobiltelefon, var som helst och när som helst.
 
Med TITANs SmartArctic fjärrtyrnings- och fjärrövervakningsfunktionalitet kan du styra din ArcticStore-enhet via ett säkert, enkelt och användarvänligt gränssnitt. Här kan du övervaka prestanda och status, visa loggfiler, ändra börvärden och till och med konfigurera larmmeddelanden.

FÅ ALLA FÖRDELARNA MED VÅRT ARCTICSTORE-PRODUKTSORTIMENT

ArcticStore-enheterna är utformade med maximal hänsyn till användarvänlighet.

TILLGÄNGLIGA VÄRLDEN ÖVER

Snabb leverans, flexibla villkor, lätt att hålla rena, användarvänlig, säker och 100% prisvärd. Containrarna finns tillgängliga världen över och säljs eller hyrs ut lokalt under korta, medellånga och längre tidsperioder – fler än 200 depåer över hela världen.

UPPFYLLER KRAVEN FÖR GDP

ArcticStore-enheter med TK Magnum Plus-kylning kan GDP-certifieras. Dessa måste certifieras på nytt var tredje år. GDP-certifiering är förknippat med vissa kostnader och avgifter. Kontakta ditt lokala TITAN-kontor för mer information.

DATAREGISTRERING OCH TELEMATIK

SmartArctic erbjuder en enkel, men effektiv, konfigurering för att styra och övervaka din enhet. Temperaturen registreras var tionde minut och du kan välja valfritt intervall för att se de många temperaturvärdena i en graf.

SÄKER OCH HYGIENISK

ArcticStore-enheter är utformade i syfte att säkert och pålitligt förvara alla typer av produkter och är mycket effektiva och prisvärda vid kortvarig, medellång och till och med långvarig mobil kylförvaring.

MODERN KYLTEKNIK

Utnyttja alla fördelar med modern kylteknik. Höga isoleringsvärden och låga driftskostnader. Lämplig för alla branschsegment.

ALLA STORLEKAR OCH TYPER

Nedkylning, frysning, snabbfrysning eller förvaring i extremt låga temperaturer – ArcticStore-enheten är den perfekta kylförvaringslösningen för nästan alla typer av produkter.

GLOBALA DEPÅER. KAN LEVERERAS VAR SOM HELST I VÄRLDEN.

 

Dra nytta av TITANs många års erfarenhet av att betjäna liknande kunder. TITAN erbjuder uthyrning av nästan 5000 kylenheter och är därmed marknadsledande inom mobila kylförvaringslösningar i många länder.