Temperaturreglering från -40C till +45C 

Alla våra kylrumsprodukter har termostatstyrda aggregat som ger en exakt temperatur och som skapar en kontrollerad miljö i kylcontainern eller kylrummet.

Vi använder främst moderna marina kylaggregat i våra kylanläggningar. Snittåldern på våra kylanläggningar är mindre än 3 ½ år. Detta säkerställer maximal tillförlitlighet och minimal strömförbrukning. Andra fördelar med ArcticStore kylrumslösningar:

En stor del av vår hyresflotta klarar extrema temperaturer. Mer än 90% av flottan kan fungera ner till -30°C och 70% av flottan så lågt som -40°C. Nästan alla kan användas upp till +30°C och cirka 70% till +45°C. <5% kan användas -40°/-65° eller +45/80°C

Dessa moderna maskiner har minimal tolerans och håller extremt noggrann temperaturkontroll. Alla inkluderar automatisk avfrostning.

Cirka 90% av vår hyresflotta är försedda med Daikin LCE eller Thermo King Magnum aggregat.

Båda dessa aggregat tillåter möjligheten att ställa in friskluft-utbyte när containern används till förvaring av exempelvis frukt, blommor och andra produkter där luftväxling är att föredra för att bibehålla produktens kvalitet. Inställningar kan göras för kontrollerad och modifierad atmosfär och fuktreglering. Aggregatem är sofistikerade produkter och inkluderar dataloggning.

Våra produkter ger lägsta möjliga driftskostnad genom omfattande energibesparingar. ►

Power efficiency =
lower running costsIt is impossible to predict or forecast actual energy consumption due to the many variables including:

 

  • Set point combined with outdoor ambient temperature and solar heating effect. The greater the difference between the two the greater the power consumpttion.
  • Chill temperatures use more power than frozen.
  • The volume of goods inside the cold store and the temperature of goods when placed in the cold store. Warmer than set point goods will be cooled to set point and this increases power consumption.
  • The frequency and period of door openings. The more often doors are opened and/or the longer doors remain open the higher the power consumption.
  • Power costs can be reduced by operating with low fan speed where this is practical.
  • The correct de-frost cycle for your use will improve airflow efficiency and reduce power use.
  • Good internal air circulation will similarly help keep running costs as low as possible.

 

The vast majority of our fleet are TK Magnum plus or Daikin LXE10

TK Magnum PLUS from -40°C to +30°C or -40°F to +86°F

TK Magnum PLUS from -40°C to +30°C or -40°F to +86°F

TK ULTRAFREEZER -40°C to -65°C or -85°F to -40°F

TK ULTRAFREEZER -40°C to -65°C or -85°F to -40°F

DAIKIN LXE -30°C to +30°C or -22°F to +86°F

DAIKIN LXE -30°C to +30°C or -22°F to +86°F

Options: