ARCTICBLAST šoker

Rychlé chlazení - rychlé zmrazení - velmi ekonomický

 

Naše šokové zchlazovače a zmrazovače jsou k dispozici k pronájmu i na prodej.

jsou neskutečně výkonné a zajistí rychlé zchlazení a zmrazení vaší produkce.

 

Náš šoker se osvědčil nejen jako krátkodobé řešení při přestavbách.

Mnoho našich zákazníků tuto šokovou mrazírnu využívá dlouhodobě.

ArcticBlast2 - cirkulace vzduchu 8.000m³ za hodinu

ArcticBlast2 - cirkulace vzduchu 8.000m³ za hodinu

Neuvěřitelně rychlý účinek


Cirkulace vzduchu v našem ArcticBlast2 je kolem 8 000 m3 za hodinu a ArcticBlast5 dokonce impozantních 20 000 m3 za hodinu.

Standardním vybavením jsou dveře na obou koncích – dodání možné také s rampami - samozřejmostí je vnitřní osvětlení a alarm pro případ uvíznutí osoby v kontejneru.

Využití ArcticBlast u našich zákazníků:

  • Lovené a chované mořské i sladkovodní ryby
  • Maso a masné výrobky
  • Zemědělské produkty včetně ovoce
  • Hotová jídla
  • Skladování farmaceutik
  • Vhodný také k temperování


Objem největšího šokeru ArcticBlast5 je více než 20 m². Pro dosažení co nejefektivnějších výsledků je realistická kapacita 14 europalet. Důležité je zajištění volné cirkulace vzduchu. Šoková mrazírna ArcticBlast2 má kapacitu 7 europalet.

Nejmenším šokerem je náš klasický ArcticStore 10', jež při vložení 3 europalet nabízí srovnatelný vákon a zákazníci jej proto běžně používají k šokovému zmrazování.


 
 
Rychlé chlazení - ovoce a zelenina:
 
Vypočteno na základě průměrných hodnot, 20 000 kg ovoce nebo zeleniny se zchladí o 1 ° C každých 20 minut.
Znamená to, že naložený produkt o teplotě + 30°C se zchladí  na + 5°C v jádru za přibližně 8 hodin.
 
Různé druhy ovoce a zeleniny mají své vlastní individuální hodnoty, které ovlivňují rychlost ztráty teploty nebo tím proces chlazení nebo popřípadě zmrazování.
 

 

 

Rychlé chlazení - ovoce a zelenina:

 

Vypočteno na základě průměrných hodnot, 20 000 kg ovoce nebo zeleniny se zchladí o 1 ° C každých 20 minut.

Znamená to, že naložený produkt o teplotě + 30°C se zchladí  na + 5°C v jádru za přibližně 8 hodin.

 

Různé druhy ovoce a zeleniny mají své vlastní individuální hodnoty, které ovlivňují rychlost ztráty teploty nebo tím proces chlazení nebo popřípadě zmrazování.

 

 
 
Šokové zmrazování - maso:
 
Různé druhy masa mají také různé hodnoty tepelné ztráty. Čím větší % tuku, tím rychlejší jsou tepelné ztráty.
 
Uvádíme zde příklad: 20 000 kg masa při počáteční teplotě + 5°C. Tučné hovězí maso je zmrazeno na teplotu v jádře -18 °C přibližně za 22 hodin. U libového hovězího masa trvá tento proces téměř 30 hodin.
 
Obecně lze říci, že maso zpravidla potřebuje asi 1 hodinu až 1,5 hodiny na každých 1 000 kg, pokud je jeho teplota při naskladnění + 5 °C a požadovaná teplota v jádře je -18 °C.

 

 

Šokové zmrazování - maso:

 

Různé druhy masa mají také různé hodnoty tepelné ztráty. Čím větší % tuku, tím rychlejší jsou tepelné ztráty.

 

Uvádíme zde příklad: 20 000 kg masa při počáteční teplotě + 5°C. Tučné hovězí maso je zmrazeno na teplotu v jádře -18 °C přibližně za 22 hodin. U libového hovězího masa trvá tento proces téměř 30 hodin.

 

Obecně lze říci, že maso zpravidla potřebuje asi 1 hodinu až 1,5 hodiny na každých 1 000 kg, pokud je jeho teplota při naskladnění + 5 °C a požadovaná teplota v jádře je -18 °C.

 
Temperování:
 
S šokovými chladírnami ArcticBlast můžete také provádět temperování a rozmrazování. 20 000 kg šunky by bylo běžně temperováno z -18 °C na + 2 °C za ca. 49 hodin. Díky ArcticBlast je možné tento čas při stejném objemu zkrátit na ca. 34 hodin.

 

Temperování:

 

S šokovými chladírnami ArcticBlast můžete také provádět temperování a rozmrazování. 20 000 kg šunky by bylo běžně temperováno z -18 °C na + 2 °C za ca. 49 hodin. Díky ArcticBlast je možné tento čas při stejném objemu zkrátit na ca. 34 hodin.

 
Hustota naskladnění: 
 
Skutečný výkon je vždy a u všech typů šokolých mrazíren a boxů ovlivňován také hustotou balení. Pro dosažení co nejrychlejších výsledků musí být proudění vzduchu zajištěno pro co největší plochu produktu.

 

Hustota naskladnění:

 

Skutečný výkon je vždy a u všech typů šokolých mrazíren a boxů ovlivňován také hustotou balení. Pro dosažení co nejrychlejších výsledků musí být proudění vzduchu zajištěno pro co největší plochu produktu.

Šokové zchlazovače a zmražovače: 20' ArcticBlast2 z protilehlé strany a 40' ArcticBlast5 z obou stran.