SKLADOVÁNÍ ČERSTVÉHO A MRAŽENÉHO MASA A DRŮBEŽENejen výrobci ale i distributoři a prodejci mohou využít výhod našich ArcticStore.
S rozsahem teplot od -40°C do + 45°C poskytují ArcticStores a větší SuperStores společnosti TITAN Containers ideální skladovací podmínky pro všechny účastníky na trhu masného průmyslu. Zajišťujeme efektivní a cenově dostupné skladování chlazeného a mraženého masa a masných výrobků - od malých farem až po největší supermarkety, včetně článků logistických řetězce.

Perfektní hygienické prostředí, uživatelsky přívětivé a 100% cenově dostupné řešení.

Naši zákazníci využívají ArcticStores ke skladování čerstvého masa, ke skladování zmrazeného masa a ke zchlazení masa před dalším zpracování.
Řešení šokového zmrazování nabízí kontejner ArcticBlast.
Perfektní hygienické prostředí, uživatelsky přívětivé a 100% cenově dostupné řešení.