”WARNING – READ MORE”
<

Vietserve – TITAN

11-07-2017 - 10:00

Vietserve – TITAN đã cho một công ty thuê container lạnh 20” ArcticStore tại Tp.HCM-VN, đây là công ty đa quốc gia chuyên nhập khẩu và phân phối thịt các loại

Các miếng thịt được cấp đông ở -18°C và được giữ lạnh từ 0°C đến +5°C. Vietserve-TITAN có các sản phẩm container lạnh 10”, 20”, 40”và Supperstore mang thương hiệu ArcticStore có thể giữ lạnh từ -40°C đến +30°C

<