MRAZÍCÍ KONTEJNER pro skladování Covid-19 VAKCÍNY

MÁME ŘEŠENÍ @ mÍnus 80C / mÍnus 112F

ZAČÍNÁ BÝT ZŘEJMÉ, ŽE MNOHO PRŮKOPNICKÝCH VAKCÍN PROTI CV-19 VYŽADUJE TEPLOTU -80°C A TO NEJEN PŘI SKLADOVÁNÍ, ALE TAKÉ V RÁMCI CELÉHO LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE

AKTUALIZOVÁNO 19. ŘÍJNA 2020 - Work in Progress. Děkujeme za pochopení.


UltraFreezer ORIGINAL

Tento základní model dosahuje teploty -65°C/-85°F @ při okolní teplotě max. 50°C/122°F.

Tento UltraFreezer již byl a je dodáván pro skladování vakcín a zajistil perfektní a efektivní výkon při konstantním udržování teploty -65°C.

Věříme, že a určitých okolností dokáže tento model udržovat i nižší teploty, snažíme se dosáhnout teplotní hranice -70 °C. Tyto zvláštní okolnosti zahrnují nízkou okolní teplotu. V tomto případě se také jedná o 20' kontejnery.

Naše kontejnery UltraFreezer dodáváme s bezpečnostními prvky, včetně únikového poklopu, světélkujícího značení nouzového východu a výstražného majáku / sirény.


UltraFreezer ORIGINAL nastaven na -65°C/-85°F výsledky v září 2020


-70°C znamená rozdíl "pouhých"  5°C. Je to ale velká výzva!

 

Spolupracujeme s našimi dodavateli chladících jednotek a kontejnerů. Nedávné testování přineslo uspokojivé výsledky, UltraFreezer nabízí spolehlivé skladování při teplotě až -70 ° C!


UltraFreezer 2020

Tento model dosahuje teploty - 75°C až -80°C @ okolní teplota není zatím specifikována.

Při testování dosahoval kontejner spolehlivě a konstantně teplotu -75°C při neměnných podmínkách prostředí. Počítačové simulace silně naznačují,že při dalším testování nového provizorního typu dosáhneme teploty -80°C. Momentálně se může tento výsledek vztahovat na kontejnery velikosti 10' a 20'.

Klademe si za cíl uspíšit práci na designu a vylepšené izolaci kontejneru včetně snížení tepelného úniku. Vše bude prověřeno při brzkých testech.

Prozatímní nejbližší datum produkce v jakémkoliv objemu se v současné době odhaduje na konec prosince.


Testování nového typu je naplánováno na polovinu listopadu 2020. děkujeme za pochopení.

Teplotní odchylka od okolního prostředí

Nárůst teploty při otevírání dveří skladovacího kontejneru je běžně nevyhnutelný. Tento jev je potenciálně velmi škodlivý pro vakcínu skladovanou v blízkosti dveří a nahoře v kontejneru.

TITAN očekává, že v případě potřeby budeme schopni nabídnout efektivní a uživatelsky přívětivé řešení.UltraFreezer SuperStore

Určeno pro velké objemy - řešení, které má mnoho výhod:

  • Vylepšené využití prostoru - uskladníte více!
  • Lepší dostupnost uskladněného materiálu
  • Dostatečný počet vestavěných chladících jednotek v rámci jednoho modulárního skladu
  • S předsíní, která snižuje tepelný únik při otevírání dveří.


Zobrazený model pracuje při -40 ° C.

Očekává se, že SuperStore -75 ° C / -80 ° C bude ve výrobě od ledna 2021.


Arctic UltraFreezers lze kombinovat s dálkovým montoringem SmartArctic