MRAZÍCÍ KONTEJNER pro skladování Covid-19 VAKCÍNY

MÁME ŘEŠENÍ @ mÍnus 70C / mÍnus 94F

ZAČÍNÁ BÝT ZŘEJMÉ, ŽE MNOHO PRŮKOPNICKÝCH VAKCÍN PROTI CV-19 VYŽADUJE TEPLOTU -70°C A TO NEJEN PŘI SKLADOVÁNÍ, ALE TAKÉ V RÁMCI CELÉHO LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE

AKTUALIZOVÁNO 28. ÚNORA 2021


UltraFreezer ORIGINAL

Tento základní model dosahuje teploty -65°C/-85°F @ při okolní teplotě max. 50°C/122°F.

Tento UltraFreezer již byl a je dodáván pro skladování vakcín a zajistil perfektní a efektivní výkon při konstantním udržování teploty -65°C.

Věříme, že a určitých okolností dokáže tento model udržovat i nižší teploty, snažíme se dosáhnout teplotní hranice -70 °C. Tyto zvláštní okolnosti zahrnují nízkou okolní teplotu. V tomto případě se také jedná o 20' kontejnery.

Naše kontejnery UltraFreezer dodáváme s bezpečnostními prvky, včetně únikového poklopu, světélkujícího značení nouzového východu a výstražného majáku / sirény.


UltraFreezer ORIGINAL nastaven na -65°C/-85°F výsledky v září 2020


-70°C znamená rozdíl "pouhých"  5°C. Je to ale velká výzva!

 

Spolupracujeme s našimi dodavateli chladících jednotek a kontejnerů. Nedávné testování přineslo uspokojivé výsledky, UltraFreezer nabízí spolehlivé skladování při teplotě až -70 ° C!


UltraFreezer 2020

Tento model dosahuje teploty - 75°C.

Při testování dosahoval kontejner spolehlivě a konstantně teplotu -75°C při neměnných podmínkách prostředí. Tento výsledek se vztahuje na kontejnery velikosti 10' a 20'.

Vyvinuli jsme nejnově design:

  • vylepšená izolace
  • rovná podlaha
  • závěsy snižující tepelný únik
  • bezpečnostní prvky - osvětlení, únikový poklop


Začátek výroby - konec prosince 2020.


Nyní probíhá testování nového typu. Děkujeme za pochopení.

Teplotní odchylka od okolního prostředí

Nárůst teploty při otevírání dveří skladovacího kontejneru je běžně nevyhnutelný. Tento jev je potenciálně velmi škodlivý pro vakcínu skladovanou v blízkosti dveří a nahoře v kontejneru.

TITAN očekává, že v případě potřeby budeme schopni nabídnout efektivní a uživatelsky přívětivé řešení.UltraFreezer SuperStore

Určeno pro velké objemy - řešení, které má mnoho výhod:

  • Vylepšené využití prostoru - uskladníte více!
  • Lepší dostupnost uskladněného materiálu
  • Dostatečný počet vestavěných chladících jednotek v rámci jednoho modulárního skladu
  • S předsíní, která snižuje tepelný únik při otevírání dveří.


Zobrazený model pracuje při -40 ° C.

Očekává se, že SuperStore -75 ° C / -80 ° C bude ve výrobě od ledna 2021.


Arctic UltraFreezers lze kombinovat s dálkovým montoringem SmartArctic