BRUKTE KJØLE ELLER KJØLESKIP CONTAINERE TIL SALGS

Brukte frakt kjølecontainere kan bli brukt som kjøle/fryserom. Siden de som oftest blir solgt etter flere års bruk kan det være problemer med redusert isolasjonsverdier så vel som luftlekkasje rundt dørene. Kjølesystemet kan være betydelig mindre strømeffektivt enn en moderne maskin/ny containerkombinasjon. Dette kan resultere i betydelig høyere strømforbruk og driftskostnader sammenlignet med en ny.

Brukte kjøleskip fraktcontainere har standard containerdører, lave håndtak og “T”-seksjonsgulv.

Vi tilbyr i fungerende tilstand eller “som den er” fungerende eller ikke.

Vennligst sjekk helse og sikkerhet kompatibilitet hvis du planlegger å bruke enheten som kjølelager.

Varme lagerbeholdere


Varmelagre kan varmes til i overkant av +75°C/167°F og inkluderer:

  • Termostatstyring
  • Luftsirkulasjon


Containeren har like isolasjonsverdier som en ArcticStore.

Nesten alle ArcticStores kan bli brukt som varmecontainere med maksimal innvendig varmeinnstilling på +45°C/113°F.

Vi tilbyr også mineralull isolerte stålbeholdere med monterte varmeovner for lavere omgivelsestemperaturer.


KONTOR OG BOLIGCONTAINERE/MODULER
TIL LEIE og salgs

TITAN 4 PEOPLE


Fra frittstående kontormoduler til midlertidig eller permanent kontorkompleks med alle fasiliteter.

TITAN 4 PEOPLE har et bredt utvalg av produkter og løsninger som passer det lokale markedsstandard og normer.