NØYAKTIG OG PÅLITELIG TEMPERATURKONTROLL MELLOM 45°C TIL -65°C

Moderne teknologi kjøling


Størsteparten av TITANs leieflåte har den pålitelige, økonomiske og godt utprøvde TK Magnum PLUSS eller Daikin LXE kjølesystem.

Strømforbruket er veldig likt og begge gir rask nedtrekk og økonomiske operasjoner. TITAN skreddersydde programvare sørger for best mulig anvendelse på alle temperaturer og alle typer utstyr.

Miljø


Standard kjølemidler er R404A (R452A vil slippe inn for R404A ved behov) eller R134A, men vi kan også levere med R452A- eller CO2-kjølemidler.

Dessverre har nåværende C02 valg høyere effektforbruk, men alle våre leverandører jobber med en mindre miljøfarlige alternativer og å erstatte en maskin er bolt inn - bolt ut! En jobb utført på få timer.

Service og reparasjon


Thermo King og Daikin har service nettverk over hele verden.

Det en noen få plasser som ikke er dekket, som Antarktis hvor denne 6m ArcticStore med Gen Set ble levert. Delekitt er tilgjengelig i områder uten dekke av nettverket. ►

Største parten av flåten vår er tk magnum pluss eller daikin lxe10Tk magnum pluss fra -40°C til 45°C eller -40°f til 113°f

Tk magnum pluss fra -40°C til 45°C eller -40°f til 113°f

Tk ultrafreezer -40°c til -65°c eller -85°f til -40°f

Tk ultrafreezer -40°c til -65°c eller -85°f til -40°f

Daikin lxe -30°c til +45°c eller -22°f til +113°f

Daikin lxe -30°c til +45°c eller -22°f til +113°f