Sikkerhet foran alt annet

 

Kjølecontainere kan potensielt være farlige

TRENING

Minimal trening av ansatte kreves for normalt bruk. Dine TITAN kontakter vil gledelig hjelpe til med dette.

Interiør


1. Innvendig belysning
2. Brukerveiledninger
3. Belyst nødmerking
4. Døråpner på innsiden
5. Alarmbryter
6. Lysbryter
7. Rømningsluke
8. Luftgardiner
9. Rampe

Kjølemaskin

Vennligst vær obs på alle advarsler. Det er ingen risiko ved bruk av kontrollbokstastaturet så lenge kontrollboksen er uskadet og lukket.

Maskinsikkerhetsmerking og -funksjonerDAIKIN LXE10

DAIKIN LXE10

THERMO KING MAGNUM PLUSS

THERMO KING MAGNUM PLUSS

Standard kjøleskip containerdører

Disse kan ikke åpnes fra innsiden!

Isolasjon i containerne gjør dem nesten lydisolerte!


Sjekk alltid om det er noen inne i containeren før du lukker dørene!

For Brukerinformasjon merknaderViktig informasjon


Containerdører utsideVED BRUK AV DENNE CONTAINEREN VENNLIGST ALLTID SØRG FOR DIN OG ANDRES HELSE OG SIKKERHET. SJEKK AT DET IKKE ER NOEN I CONTAINEREN FØR DØRENE LUKKES.

I TILFELLE HAVARI HOLD DØRENE LUKKET MED MINDRE DU SKAL TØMME CONTAINEREN. ISOLASJONSVERDIEN I CONTAINEREN ER TILSTREKKELIG, SÅ LENGE DØRENE ER LUKKET, TIL Å UNNGÅ STORE FORANDRINGER I TEMPERATUREN I MANGE TIMER.

RAMPE: PLASSER RAMPEN RETT I HOLDERNE UNDER DØREN FOR SIKKER BRUK. HVIS DU IKKE HAR TIL HENSIKT MEDFØLGENDE RAMPE, VENNLIGST LAGRE DEN FORSVARLIG. TAPTE RAMPER ER DYRE Å ERSTATTE.

CONTAINERDØRER: DENNE CONTAINEREN HAR ENKEL DØRÅPNING SOM OGSÅ KAN ÅPNES FRA INNSIDEN. SE INSTRUKSJONER PÅ DØRENS INNSIDE.

HVIS DØREN ER VANSKELIG Å ÅPNE, IKKE BRUK MAKT, BREKKJERN ELLER LIGNENDE FOR Å ÅPNE DØRENE. VENNLIGST KONTAKT TITAN CONTAINERS SLIK AT VI KAN HJELPE DEG.

LUFTGARDIN: DENNE CONTAINEREN HAR INNEBYGGET GLIDENDE LUFTGARDINER FOR Å REDUSERE KULDEUTSLIPP/FRISK LUFT UTVEKSLING NÅR DØREN ER ÅPEN. DØREN BURDE HOLDES LUKKET NÅR MULIG.

TITAN CONTAINERS

Veggpanel ved alarm og lysbrytereVED BRUK AV DENNE CONTAINEREN VENNLIGST SØRG ALLTID FOR DIN OG ANDRES HELSE OG SIKKERHET.

CONTAINEREN: IKKE BORE HULL ELLER LAG ANDRE MODIFIKASJONER I/PÅ NOEN DELER AV CONTAINERENS INNSIDE ELLER UTSIDE.

LYS OG ALARMER: VENNLIGST ERSTATT ØDELAGTE LYSPÆRER/RØR. ALARMEN BURDE TESTES I FORHOLD TIL HELSE OG SIKKERHETSFORSKRIFTER/REGULERINGER.

LUFTSTRØM: FOR Å VEDLIKEHOLDE JEVN TEMPERATUR I CONTAINEREN ER DET VIKTIG AT DET ER GOD LUFTSTRØM FRA UNDERSIDEN AV MASKINEN. IKKE BLOKKER LUFTSTRØMMEN.

FROST OG IS: BURDE IKKE DANNES PÅ INNSIDEN AV CONTAINEREN. ALL IS PÅ GULVET BURDE FJERNES. SJEKK AT SLUKENE ER FRIE OG FUNKSJONELLE. ISDANNELSE PÅ TAKET KAN SKJE OM DU LAR DØRENE VÆRE ÅPNE I LENGRE PERIODER. IS BURDE BARE FJERNES ANSVARLIG MED VARM LUFT OG/ELLER VARMT VANN.

RENSLIGHET OG HYGIENE: HOLD CONTAINEREN REN OG RYDDIG TIL ALLE TIDER.

SPESIELLE EGENSKAPER: SKULLE DU TRENGE ANDRE SPESIELLE EGENSKAPER VENNLIGST KONTAKT TITAN CONTAINERS.

TITAN CONTAINERS

Om maskinerietVED BRUK AV DENNE CONTAINEREN VENNLIGST SØRG ALLTID FOR DIN OG ANDRES HELSE OG SIKKERHET. ADVARSEL - HØYSPENNING!

MASKINERIET: DETTE ER EN KOMPLISERT MASKIN OG UNDER GARANTI. VENNLIGST IKKE LA UAUTORISERTE PERSONER HA SERVICE ELLER PRØVE Å REPARERE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL NOEN MODIFIKASJONER BLI FORETATT. ALLE ALARMER SKAL RAPPORTERES TIL TITAN CONTAINERS. 24/7 KONTAKTINFORMASJON ER BLITT GITT/ER TILGJENGELIG PÅ WWW.CONTAINERS.COM.

AVRIMING: DETTE ER AUTOMATISK. I AVRIMINGSMODUS VIL IKKE VIFTENE GÅ OG TEMPERATUREN INNI CONTAINEREN VIL VÆRE UPÅVIRKET. MANUELL AVRIMING ER TILGJENGELIG PÅ ETTERSPØRSEL. FOR OPTIMAL EFFEKT BURDE DET IKKE VÆRE NOE IS IGJEN ETTER AVRIMING.

FRISKLUFTSUTVEKSLING: FOR FERSK FRUKT, GRØNNSAKER, BLOMSTER OG PLANTER KAN LUFTEN INNE I CONTAINEREN UTVEKSLES FOR FORBEDRET LAGRING.

EKSTRA SENSORER: VENNLIGST KONTAKT TITAN CONTAINERS FOR SPESIFIKKE INSTRUKSJONER/RÅD.

STRØMKABEL/STØPSEL: ALLE SKADER PÅ STRØMKABELEN ELLER STØPSELET MÅ BLI TATT HÅND OM. IKKE KOBLE TIL SKJØTELEDNINGER UTEN GODKJENNELSE FRA TITAN CONTAINERS.

TITAN CONTAINERS