Større strømbesparelser ved leie av kjølelagercontainere med arcticstore TROPISK modelL.

Kommer til USA snart

Leie ekstra kjølelager har aldri vært bedre.

Siden mer av TITANs leieaktiviteter er i mer utfordrende, varmere klima, har vi re-spesifisert isolasjonen for å forbedre dramatisk isolasjonsverdien i hele containeren. Høyere isolasjon betyr til syvende og sist mindre strømforbruk og penger spart.

 
 
 
 

 

 

 

 

33% MER ISOLASJON


Etter omfattende testing i svært varmt omgivelser har isolasjonsverdien blitt økt for å redusere strømforbruket på alle temperaturer og for å forbedre temperaturstabiliteten ved drift i -23°C til -40°C rekken med høy omgivelsestemperatur.

Dimensjoner innvendig: 11,20m x 2,07m x 3,10m (L x B x H) - 3,0m lastehøyde.