Bærbar rask kjøling og hurtig frysing

Leie og salg. få en mobil arcticblast

ArcticBlast2 - 7.928 m³ luftstrøm per time (4.667 CFM)

ArcticBlast2 - 7.928 m³ luftstrøm per time (4.667 CFM)

Bli blasted


ArcticBlast2 leverer rundt 7.928 m³ per time og ArcticBlast5 utrolige 19.991 m³ per time med luftstrøm. En-dels slakterdører på hver ende, rampe tilgjengelighet, innvendig lys og “mann innelåst”-alarm er standard.

Nåværende kunders bruksområder inkluderer:
  • Høsting og dyrking av tropiske og kaldtvannsfisker
  • Kjøtt og kjøttbaserte produkter
  • landbruksprodukter inkludert frukt
  • “Tv-middager” eller ferdigretter
  • Legemidler PCM behandling og lagring
  • Kan også brukes til temperering.

Lær mer om den imponerende ArcticBlast spesifikasjoner

Blast 'n Store


ArcticBlast kan være en integrert del av vårt SuperStore modulære kjølerom.

komplekset vist hær inkluderer 2 skyvedører koblet til ca. 97m² åpen planløsningslageret med ArcticBlast5. Hurtig frysing, rask kjøling eller temperert sone er rundt 18m².


ArcticBlast2 alternativ side

ArcticBlast2 alternativ side

ArcticBlast5 maskinside

ArcticBlast5 maskinside

ArcticBlast5 alternativ side

ArcticBlast5 alternativ side

ArcticBlast 5, maksimalt utbytte er i overkant av 300.000 BTU/t (≈76,000 Kcal/t).

Kombinasjonen av luftstrøm og effekt bestemmer hastigheten som varer overfører varme i den passerende luften. Faktisk luftstrøm er bestemt av statisk trykk og strømforsyning. 60 Hertz strøm øker luftstrømmen med over 10% sammenlignet med 50 Hz. På grunnlag av gjennomsnittlig strøm (50 - 60 Hz) vil masseraten på luftstrømmen med vifter på høy hastighet overgå 19.821 m³ per time og med TITAN programvare kan den høye viftehastigheten vedlikeholdes til alle tider. Med lav viftehastighet (på 20°F/-7°C) vil luftstrømmen reduseres til omtrent 9.910 m³ per time.


Hva betyr all denne tekniske sjargongen egentlig?

Kort sagt, alt du plasserer i ArcticBlast 5 vil bli kald og om ønsket, fryst, i samsvar med en annen vitenskapelig formel basert på effekten ovenfor og varens temperatur og Kcal-verdier. Alle varer har deres egne verdier som påvirker hastigheten på temperaturtapet eller kjøle/fryseprosessen.


Fleksible størrelser fra 10 m³ (343 ft³)

Temperatur reduksjonssonen i en ArcticBlast5 er mer enn 20 m² (215 ft²) – med pallfotavtrykk på 0.96 m² (EU) og 1.2 m² (UK/US GMA) den anbefalte pallekapasiteten for raskest resultat, inkludert ledig plass for luftsirkulasjon er 14 EU paller.

Mindre ArcticBlast (3m og 6m) mindre effektive modeller er også tilgjengelige. For 3 EU paller vil en standard ArcticStore 10’ virke utmerket med rask kjøling og til og med hurtig frysing av små volumer.Rask kjøling – frukt og grønnsaker:

Kalkulert på gjennomsnittsverdier på 20.000 KG (44,100 lbs) med varer vil reduseres med 1°C hvert 20 minutt eller bli kjølt med 5°C kjernetemperatur fra 30°C på ≈ 8 timer.


Hurtigfrysing av kjøtt:

Forskjellige typer kjøtt har også forskjellige varmetapverdier; jo høyere fettinnhold (%) des raskere varmetap.

Igjen bruker vi gjennomsnitt på 20.000 KG (44,100 lbs) ved 5°C/41°F med høy % fett biff vil bli frosset til -18°C/0°F kjernetemperatur på ≈ 22 timer, mens mager biff trenger nesten 30 timer. Normalt bruker kjøtt mellom 1 time til 1½ time per 1.000 KG (220,5 lbs) fra 5°C til en kjernetemperatur på -18°C.

Noen fakta og tall:

• Luftforsyning fra kjøleren er på gulvnivå – varer må settes på paller eller i bur.
• Mer enn 80% av hurtigfryserlengden har direkte luftstrøm
• Gjennomsnittlig maksimal distanse for luftbevegelser i 5 modeller er ca. 6 meter
• Vifter på høy hastighet sirkulerer luften i hurtigfryseren nesten 150 ganger i timen eller ca. hvert 24 sekund
• ArcticBlast 5 trenger 5 x 32A 380/440V 50/60 Hz strømforsyning.


Pakketetthet:

Som med alle hurtigfrysere og raske kjølere er faktisk ytelse avhengig av pakketetthet. for raskest resultat må det være luftstrøm på størst mulig overflateområdet på varen.


ArcticBlast 'n store

Vi tilbyr også kombinasjon av hurtig frysing (rask kjøling) og lager under ett tak med enkle en eller flere dører direkte fra lagerområdet til “blast” sonen. Denne kombinasjonen er tilgjengelig med ArcticBlast 5 fra 25 m² tilkoblet lager.


Temperering

Med ArcticBlast kan du også utføre temperering. Med standard varmeovner vil en ArcticBlast 5.1 gi 26,25KW effekt. 20.000 KG skinke ville bli temperert fra -18°C til 2°C på ca. 49 timer. Varmeeffekten kan økes gjennom flere varmere og dette vil redusere tiden til ca. 34 timer.


Kobling til en bygning

ArcticBlast (og Blast ‘n Store) kan forbindes med en eksisterende bygning med forbindelsestunnel. Vi kan til og med installere inne i en eksisterende bygning så lenge dimensjonene tillater det.