Skreddersydde modeller

Individuelt designete kjølecontainere bygget på bestilling

Fordelene er ofte bedre plassutnyttelse og/eller forbedret varebehandlingDisse containerne inkluderer ofte tillegg eller alternative dører for å forbedre tilgjengeligheten til råvarene.

Sidedør eller sideåpning containere er noen ganger nødvendig for lagring av hele flycontainere med sensitiv last og spesielt legemiddel produkter som lett kan ta skade i varmt klima.

Doble maskiner for sikkerhet mot mulig kjølesvikt. Som regel er disse til ekstremt farlig last som selvantennelige kjemikalier og drivstoff, eller der innholdets verdi er svært høy.6m Full sideåpning

6m Full sideåpning

6m med enkel fase kjøling

6m med enkel fase kjøling

12m med 4 sidedører

12m med 4 sidedører

6m Hi-Cube og AU palle bredde

6m Hi-Cube og AU palle bredde

4m ArcticStore

4m ArcticStore

3m DNV kjøleskip med rammer for 6m forsendelse

3m DNV kjøleskip med rammer for 6m forsendelse