Farmasøytisk, legemidler, medisiner, bio- og livsvitenskap og vaksiner

45°C til -65°C temperaturkontrollert lager i USA og Canada

Vi leverer allerede mange bio-, livsvitenskap og apotekrelaterte kaldleveringsinteresser med integrert temperaturkontrollert kjølelagring og hurtig kjøling- og fryste produktbehandlingsanlegg Globalt lagrer våre produkter legemidler, medisiner og vaksiner.

 

Kanskje vi kan hjelpe deg neste gang? 

 

 

 

Farmasi-, biovitenskap og livsvitenskap krever noen av de høyeste lagringsstandardene.


ArcticStore kjølelagre leverer de nødvendige temperaturkontrollene med mer!

Legemidler, medisiner og vaksiner krever perfekt hygienisk lagring med minimale temperaturforskjeller fra angitt verdi. ArcticStores gir -40°C - 45°C over hele kjølelageret. Mange farmasøytiske produsenter og farmasøytiske logistikkbedrifter innenfor kaldtlagring bruker våre ArcticStore og SuperStores. Mange har blitt termisk kartlagt for å sørge for samsvar. Digitale dataloggere er standard.

ArcticStore med TK Magnum pluss kan bli GDP sertifisert.

Vi har også levert 12 m. Arctic Ultra Frysere, bygget for å holde -65°C gjennom hele lasten, og for rask kjøling og frysing, den veldig kraftige ArcticBlast.

SmartArctic fjernovervåking og styring er tilgjengelig på alle våre produkter.

TITAN's nedkjølte lagerløsninger inkluderer: