ArcticStore prenosné chladiace sklady

Na základe tejto schémy ponecháte dostatok priestoru pre dobrú cirkuláciu vzduchu.

10' - 20' - 40' ArcticStore chladiace kontajnery - schéma skladovanie EUROpaliet 4 - 10 - 22.

10' - 20' - 40' ArcticStore chladiace kontajnery - schéma skladovanie EUROpaliet 4 - 10 - 22.

SuperStores pre lepšie využitie priestoru

48 europaliet v 40' 2 bay Arctic SuperStore