SKLADOVANIE PRIEMYSELNÝCH MATERIÁLOV A VÝROBKOV


Niektoré moderné priemyselné materiály je nutné skladovať pri určitej teplote. To zahrňuje také materiály, ako sú uhlíkové vlákna a lepidlá, mnoho chemikálii musí byť pred ďalším spracovaním či použitím udržované v určitých teplotných hraniciach.

ArcticStores zabezpečí teploty od -40°C do + 40°C. Pre skutočne vysoké teploty máme pripravený HotStore, ktorý bude udržovať teplotu až do +65°C. Náš UltraFreezer zabezpečí teplotu do -65°C.