GDP - GOOD DISTRIBUTION PRACTICE

PLATÍ IBA PRE SKLADOVANIE A DISTRIBÚCIU vo farmaceutickom priemysle

ARCTICSTORE GDP CERTIFIKÁTChladiace kontajnery ArcticStores o veľkosti 10 stôp, 20 stôp a 40 stôp s chladením TK Magnun plus môžu byť certifikované GDP.

Keďže certifikácia GDP nie je všeobecná, možno certifikovať iba jednotlivé kontajnery ArcticStores.

Certifikáciu je nutné obnovovať každé 3 roky.

Ďalšie informácie vám poskytne miestna kancelária / zástupca spoločnosti TITAN.

Certifikácia GDP podlieha zaplateniu súvisiacich nákladov a poplatkov.