Presné a spol’ahlivé riadenie teploty medzi - 65 °C a + 45 °C

 

Moderné technológie chladeniaPrevažná väčšina TITAN chladiacich kontajnerov má overené, spol’ahlivé a ekonomické chladiace systémy TK Magnum PLUS alebo Daikin LXE.

Spotreba energie u oboch chladiacich jednotiek (TK Magnum PLUS a Daikin LXE) je vel’mi podobná a obidve umožňujú rýchle schladenie a ekonomickú prevádzku.

Na na mieru vytvorený TITAN Software zaručí najlepšie možné využitie v praxi pri všetkých teplotách a u všetkých typoch našich chladiacích zariadení.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Štandardné chladiacie kvapaliny sú R404A (R452A v budúcnosti nahradí práve už spomínaný R404A) alebo R134A. Kontajnery môžeme na vyžiadanie dodať rovno s novým R452A alebo CO2.Súčasné riešenie s C02 sa vyznačuje vyššou spotrebou energie, ale všetci naši dodávatelia pracujú na ekologicky menej škodlivých možnostiach riešenia. Vymeniť jeden agregát za druhý je otázka len niekol’kých hodín.

SERVIS A OPRAVY


Thermo King a Daikin ponúkajú celosvetové servisné siete.

Existuje niekol’ko miest na svete, ktoré naši servisní partneri nepokryjú. Príkladom móže byť Antarktída, kde bol dodaný tento 20’ ArcticStore s generátorom. V takomto prípade je s kontajnerom dodaný tiež set náhradných dielov.►Prevážná väčšina kontajnerov v našej flotile má zabudovanú TK Magnum Plus alebo Daikin LXE10.TK Magnum PLUS medzi -40° a +45°C

TK Magnum PLUS medzi -40° a +45°C

TK ULTRAFREEZER medzi -40°C a -65°C

TK ULTRAFREEZER medzi -40°C a -65°C

DAIKIN LXE medzi -30°C a +45°C

DAIKIN LXE medzi -30°C a +45°C